Torea Teaching Team Year 7 & 8

ROZ TUITAMA (Team Leader) currently on study leave.

RM 24 – WILLIAM MATAUTIA 

RM 25 – KONA PALMER

RM 26 – UDAL SINGH

RM 23 – VAIPOULI SILIGA (Puna O le Malamalama Samoan Bilingual)